Spotkanie z pracownikiem Warbud S.A. – nowoczesne systemy BHP w budownictwie

Cykl „Spotkań z ciekawymi osobistościami” rozpoczęliśmy od wykładu na temat „Praktycznych systemów zabezpieczeń BHP, stosowanych w trakcie realizacji obiektów budowlanych”. Spotkanie to odbyło się w dniu 15 stycznia br. na wydziale naszej uczelni.
Mgr inż. Tomasz Sypek, pracownik firmy Warbud S.A., w bardzo ciekawy sposób zaprezentował nam nowoczesne sposoby zabezpieczeń, które ograniczają do minimum możliwość wystąpienia wypadków podczas prowadzonych robót.
W trakcie spotkania poruszono również temat zagrożeń, jakie najczęściej mają miejsce na budowach oraz sposoby reagowania w sytuacjach zagrożenia życia.
Przeanalizowaliśmy także wypadki, jakie miały miejsce na budowach firm, które podpisały „Porozumienie dla bezpieczeństwa w budownictwie”.