Historia

Koło Naukowe Budownictwa i Geomechaniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wywodzi się z Koła Naukowego Geoinżynierii. Zmiana nazwy oraz wyodrębnienie poszczególnych sekcji tematycznych miała miejsce z początkiem 2015 roku. Zachęcamy wszystkich odwiedzających do zapoznania się z historią naszego koła naukowego. Nie zapomnijcie odwiedzić również sekcji kroniki, w którejto zebraliśmy archiwalne kroniki Koła Naukowego „Górotwór” w formie PDF.

Koło Naukowe Budownictwa i Geomechaniki ma swoje początki w 1965 roku. Wtedy właśnie przy Instytucie Geomechaniki Górniczej powstało Koło Naukowe o nazwie „Górotwór”. Jego pierwszym opiekunek był dr inż. Tadeusz Ozog, a kolejnymi młodzi asystenci mgr inż. Edward Stewarski oraz mgr inż. Tadeusz Mikoś.

W 1968 roku opiekę na Kołem, na prawie 20 lat (do 1987 roku) przejął dr inż. Stefan Jóźkiewicz, w czym od 1972 roku pomagał mu „świeżo upieczony” absolwent naszego Wydziału mgr inż. Andrzej Szumiński.

Kolejnym opiekunem Koła Naukowego „Górotwór”, w latach 1987 – 1996, był dr inż. Ryszard Wosz. Dla Koła był to trudny okres ponieważ zmiany ustrojowe w Polsce i przekształcenia w branży górniczej sprawiły, że tym czasie przestały być organizowane obozy naukowe dla studentów członków Koła oraz wielodniowe wyjazdy do zakładów górniczych.

Nowa era w dziejach Koła zaczęła się w Październiku 1996 roku, kiedy mgr inż. Wojciech Toś i mgr inż. Marek Cała rozszerzyli działalność koła dla studentów nowo powstałego kierunku Budownictwo. W tym czasie wznowiono kilkudniowe wyprawy naukowe oraz aktywnie włączono Koło w uczestnictwo w sesjach naukowych.

W 1997 roku za mgr inż. Wojciecha Tosia opiekę nad Kołem przejął mgr inż. Piotr Małkowski, natomiast od 2003 roku dr inż. Marka Całę zastąpił mgr inż. Daniel Wałach.

Aby lepiej dostosować się do profilu nauczania w Katedrze Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki, w 2004 roku, Koło Naukowe Górotwór zmieniło nazwę na Koło Naukowe Geoinżynierii. Jednak nie była to ostatnia zmiana nazwy, ponieważ od 2015 roku Koło nazywa się „Budownictwa i Geomechaniki”. Ostatnia zmiana nastąpiła za kadencji zarządu Wojciecha Basiuka, Macieja Górnego oraz Marty Basak.

Obecnie opiekunami Koła są dr inż. Daniel Wałach oraz mgr inż. Justyna Jaskowska-Lemańska (od 2014 roku), a do 2017 roku przewodniczącymi byli Aleksandra Kowalik i Sławomir Kozień. Rolę sekretarza pełniła Agata Głowacka. Obecny zarząd tworzą Krzysztof Bocheński, Krystian Gwiżdż i Inga Gzik, a funkcję przewodniczącej pełni Karolina Klugiewicz.

Koło Naukowe Budownictwa i Geomechaniki to dziś około 70 członków i sympatyków, w przeważającej większości studenci i pracownicy Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.

 a