Archiwa kategorii: Bez kategorii

Dwie propozycje dla studentów i absolwentów

ZAPISY – FORMULARZ

Zapraszamy do zapisów na V Rajd Budowlańca oraz III Konferencję „Budownictwo AGH – Dzielmy się doświadczeniem”.

Konferencja odbędzie się w piątek 26.05 na terenie AGH i w okolicy.
Rajd Budowlańca trwać będzie dwa dni: od 27. do 28. maja w Beskidzie Sądeckim.

Celem spotkania jest wzajemna konfrontacja poglądów dotyczących problematyki kształcenia, jak również omówienie rozwoju kierunku Budownictwo od początku jego istnienia na AGH.
Odbywające się podczas Konferencji wykłady, spotkania, a także prezentacje, pozwolą absolwentom naszej Uczelni na przedstawienie ich dorobku zawodowego oraz osiągnięć, jak również stworzą możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń związanych z pracą w branży budowlanej bądź pokrewnej. Studenci będą mogli natomiast bliżej przyjrzeć się możliwościom rozwoju kariery zawodowej po ukończeniu studiów na AGH.

Mniej oficjalne spotkanie w trakcie Konferencji nawiązywać będą klimatem do rajdów studenckich i jego celem jest integracja uczestników Konferencji – absolwentów, studentów oraz prowadzących.

Konferencja podzielona została na dwie części pierwsza oficjalna odbędzie się w murach AGH natomiast druga przybierze formę bankietu gdzie z większą swobodą będzie można prowadzić dyskusję z absolwentami oraz rówieśnikami.

Rajd odbędzie się w Beskidzie Sądeckim. Wyjazd przewidziany w godzinach porannych, zakwaterowanie w miejscowości Muszyna gdzie jak co roku czeka nas, integracja, zabawa do białego rana oraz dla chętnych zdobywanie „górskich szczytów”.

* Dotyczy studentów: Decyduje kolejność zgłoszeń – przy czym zastrzega się, że dla każdego rocznika przewidziane jest co najmniej 15 miejsc, w przypadku braku zainteresowania poszczególnych roczników miejsca będą rozdysponowane na pozostałych chętnych.

** Opłata konferencyjna zawiera – materiały konferencyjne, uczestnictwo w bankiecie
Opłata za rajd zawiera – transport autokarem, nocleg, wyżywienie, uczestnictwo w spotkaniu integracyjnym, koszulkę rajdową oraz inne gadżety

*** Termin zapisów mija 30 kwietnia dla studentów, 10 maja dla absolwentów.

Nowy Zarząd KNBiG

Skład nowego zarządu Koła Naukowego Budownictwa i Geomechaniki, wybrany dnia 3 marca podczas nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KNBiG, prezentuje się następująco:

>> Przewodniczący – Aleksandra Kowalik
>> V-ce Przewodniczący – Sławomir Kozień
>> Sekretarz – Agata Głowacka
>> Członkowie nadzwyczajni – Małgorzata Jończyk, Nikola Pater, Joanna Kaczmarek

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy samych sukcesów nowemu Zarządowi KNBiG.
WB, MG, MB

knbig ost szary

mgr inż. Aleksandra Radziejowska

 knbig-ost Z.Orłowski, A.Radziejowska: „Model for assessing the ultity properties of a building”Zobacz…

 knbig-ost Z.Orłowski, A.Radziejowska: „Monitoring of buildings in selected stages of service life (SL) – case studies”Zobacz…

 knbig-ost „Wybrane zagadnienia rewitalizacji obiektów budowlanych”
A.Radziejowska, A.Sobotka: „Rewitalizacja zabudowań elektrowni w dzielnicy Krakowa Podgórze”
Zobacz…

Spotkanie z pracownikiem Warbud S.A. – nowoczesne systemy BHP w budownictwie

Cykl „Spotkań z ciekawymi osobistościami” rozpoczęliśmy od wykładu na temat „Praktycznych systemów zabezpieczeń BHP, stosowanych w trakcie realizacji obiektów budowlanych”. Spotkanie to odbyło się w dniu 15 stycznia br. na wydziale naszej uczelni.
Mgr inż. Tomasz Sypek, pracownik firmy Warbud S.A., w bardzo ciekawy sposób zaprezentował nam nowoczesne sposoby zabezpieczeń, które ograniczają do minimum możliwość wystąpienia wypadków podczas prowadzonych robót.
W trakcie spotkania poruszono również temat zagrożeń, jakie najczęściej mają miejsce na budowach oraz sposoby reagowania w sytuacjach zagrożenia życia.
Przeanalizowaliśmy także wypadki, jakie miały miejsce na budowach firm, które podpisały „Porozumienie dla bezpieczeństwa w budownictwie”.

Czym się zajmujemy?

Naszym głównym celem jest poszerzanie wiedzy z dziedziny budownictwa.

Realizujemy to między innymi poprzez organizację Sesji Naukowych oraz uczestnictwo w spotkaniach z kierownikami firm z branży budowlanej.
Jak wszyscy dobrze wiemy, „suche informacje” z książek nie są tak ciekawe jak praktyka, dlatego też aranżujemy liczne wyjścia na budowy oraz wyjazdy do zakładów budowlanych.
W ramach działalności koła możecie również prowadzić badania, a ich wyniki zaprezentować na konferencji bądź wykorzystać w pracy magisterskiej.
Dajemy Wam także możliwość uczestnictwa w szkoleniach z programów, które w znacznym stopniu ułatwią przygotowanie projektu i na pewno przydadzą się w przyszłej pracy.
Nie możemy oczywiście zapomnieć o integracji, która jest nieodłącznym elementem licznych wyjazdów i spotkań.