Statut KNBiG

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem Koła Naukowego Budownictwa i Geomechaniki AGH
Każdy z członków KNBiG jest zobowiązany do wydrukowania owego regulaminu, nauczenia się go na pamięc oraz ustnego zaliczenia w terminie do 2 tyg od publikacji!
Ostatnie zdanie to oczywiście tylko humorystyczne przekazanie informacji o konieczności przestrzegania ustanowionych zasad. 🙂

a
(*.PDF, waga: 0,375MB)