56 Studencka Sesja Naukowa Pionu Górniczego

10 grudnia odbyła się 56 Studencka Sesja Naukowa. Koło naukowe Budownictwa i Geomechaniki było organizatorem wydarzenia dla sekcji siódmej – Budownictwa.

Na sekcji tej wygłoszono 10 referatów, w tym 3 zaprezentowane przez gości z Sankt Petersburga. Pełna lista laureatów zamieszczona została poniżej.

Podium tegorocznej edycji wyglądało następująco:

I miejsce – Michał Łojewski
Analiza stanu posadowienia obiektu zabytkowego

II miejsce – Patrycja Batko
Symulacje numeryczne testu zginania belki żelbetowej

III miejsce – Katarzyna Kot
Ocena stanu zachowania oraz projekt renowacji zabytkowego stropu drewnianego

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom. Dziękujemy szanownemu Jury, opiekunom referatów, osobom zaangażowanym w organizację sesji oraz każdemu, kto zaszczycił nas swoją obecnością na widowni.


Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć, dostępną poniżej!

56 Studencka Sesja Naukowa Pionu Górniczego – Sekcja VII Budownictwo