STRABAG węzeł S7

23 listopada odwiedziliśmy budowę wschodniej obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej s7 na odcinku Rybitwy-Igołomska, realizowanej przez Konsorcjum STRABAG Sp. z o.o. i Heilit + Woerner Sp. z o.o.

Inwestycja obejmuje budowę i przebudowę infrastruktury drogowej o łącznej długości jezdni i łącznic równej 18.6 km, w tym budowę 4.5 km drogi klasy ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, po 3 pasy ruchu oraz przebudowę drogi nr 79 w niezbędnym zakresie robót wynikającym z budowy drogi ekspresowej S7, tj. przebudowę o przekroju 2 jezdniowym po dwa pasy ruchu, o długości 1.55 km, a także budowę dwupoziomowych węzłów drogowych z całą infrastrukturą – „Węzeł Rybitwy„ i Węzeł Igołomska”.

Do najciekawszych elementów realizowanej trasy należy tzw. „ Przeprawa przez Wisłę” na którą składają się dwa równoległe mosty o długości 706 m i 695.7 m o ustroju podwieszanym wantowym rozpiętym na 4 pylonach (po dwa na każde przęsło) o wysokości 63 m.

Do innych powstających na trasie obiektów inżynierskich możemy zaliczyć: 6 wiaduktów drogowych o konstrukcji płytowo belkowej sprężonej, 3 mosty drogowe nad Kanałem Południowym o konstrukcji z belek prefabrykowanych typu T4, przepusty o konstrukcji ramy żelbetowej zamkniętej, 1 przejście podziemne dla pieszych z blachy falistej, 1 przejazd drogowy z blachy falistej jak również mury oporowe o długości 410 m.

Bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas i umożliwienie pogłębienia wiedzy z dziedziny budownictwa komunikacyjnego, którą z pewnością wykorzystamy w dalszej karierze inżynierskiej.

Zobacz pełną galerię zdjęć:

S7 wschodnia obwodnica Krakowa