Jubileusz 50-lecia oraz Rajd Budowlańca

Jubileusz 50-lecia
Koła Naukowego Budownictwa
i Geomechaniki
oraz
III Integracyjny
Rajd Budowlańca
Kraków, Koninki 29-31 V 2015

Do udziału w Spotkaniu zapraszamy wszystkie osoby, które były związane z działalnością Koła Naukowego Budownictwa i Geomechaniki (wcześniej: KN Górotwór, KN Geoinżynierii) oraz te, które obecnie troszczą się o jego rozwój. Zaproszenie kierujemy również do absolwentów i obecnych studentów kierunku Budownictwo.

Celem spotkania jest podsumowanie dotychczasowej działalności Koła Naukowego
w ramach oficjalnych obchodów 50-lecia jego istnienia, wspólne docenienie osiągnięć jego byłych i obecnych członków oraz wskazanie kierunków jego dalszego rozwoju.

Jubileusz obejmować będzie uroczystości na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii oraz spotkanie towarzyskie w klubie Gwarek.

Obchody jubileuszu połączone są z kolejną – trzecią już edycją Integracyjnego Rajdu Budowlańca. Historia Koła obecnie silnie wiąże się z tym kierunkiem, ponieważ większość studentów i absolwentów Budownictwa AGH to również jego wychowankowie.

Jednym z ważniejszych aspektów działalności Koła jest tworzenie więzi między jego członkami. Kładziemy zatem duży nacisk na integrację uczestników naszego spotkania – absolwentów, studentów oraz pracowników uczelni. Takie spotkania są wspaniałą okazją do wymiany poglądów, nawiązywania współpracy między ich uczestnikami oraz wzajemnej wymiany doświadczeń.

Zwracamy się z prośbą o wzajemną mobiliza¬cję i zachętę do uczestniczenia w tym interesującym wydarzeniu.

Całkowity koszt uczestnictwa to 220,00 zł brutto w tym:
Udział w obchodach jubileuszu Koła Naukowego – 60 zł,
Udział w III Integracyjnym Rajdzie Budowlańca – 160 zł absolwenci, 120 zł studenci.

Więcej informacji:

INFORMATOR
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Zdjęcia z ubiegłego roku: