55 Studencka Sesja Naukowa Pionu Górniczego

11 grudnia odbyła się 55 Studencka Sesja Naukowa Pionu Górniczego, zorganizowana przez nasze koło. Uroczysta inauguracja nastąpiła w auli A0. Studenci pod czujnym okiem opiekunów naukowych, rzetelnie przygotowywali referaty, na tematy związane z budownictwem i geoinżynierią, aby móc je następnie przedstawić przed licznie zgromadzoną publicznością. Po zakończonym wystąpieniu przychodził czas na pytania, które padały ze strony pracowników AGH oraz studentów. Prezentacje na bieżąco były oceniane przez 5-osobową komisję, zgromadzoną na sali.
W sesji wzięli udział zarówno studenci naszej uczelni, jak i zagraniczni goście.

LAUREACI:

Miejsce I: Michał Kurzeja – Wpływ zastosowanego kruszywa na własności betonu wysokowartościowego
Miejsce II: Bernadeta Broda, Iwona Golba – Analiza wpływu zastosowania różnych rozwiązań konstrukcyjnych stropów na nośność ścian murowanych
Miejsce III: Michał Majkut – Analiza stateczności zbocza skalnego na przykładzie kamieniołomu Lipownica
Jakub Rydkodym – Diagnostyka zabytkowych konstrukcji drewnianych na przykładzie stropów pałacu w Gorzanowie

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Zapraszamy do uczestnictwa w Studenciej Sesji Naukowej w 2015r.

Zobacz pełną galerię zdjęć:

55 sesja naukowa pionu górniczego