Wyjazd do Nowin – Dyckerhoff Sp.z.o.o.

Aktualności on 8 Apr , 2015

W dniu 8 kwietnia studenci Koła Naukowego Budownictwa i Geomechaniki uczestniczyli w zajęciach terenowych zorganizowanych przez firmę Dyckerhoff Sp. z.o.o., mającą swoją siedzibę w Nowinach koło Kielc.
Wyjazd udało nam się zorganizować dzięki pomocy mgr inż. Michała Betleja, pracownika naszej katedry. To właśnie Pan Michał skontaktował nas z technologami pracującymi w Nowinach, którzy na co dzień zajmują się opracowywaniem składu mieszanki betonowej w Centrum Technologii Betonu, jak również czuwają nad procesem pozyskiwania surowca w lokalnej kopalni oraz jego przetworzenia w zakładowej cementowni.
Swoją wycieczkę po zakładzie Dyckerhoff Sp. z.o.o. zaczęliśmy od wizyty w CTB. Tam też spotkaliśmy Pana Ludwika Betleja, który pracuje jako technolog przy opracowywaniu składu mieszanki betonowej. Wyniki pracy Pana L. Betleja są następnie wysyłane za pomocą sieci do węzła betoniarskiego, zlokalizowanego nieopodal CTB. Pozwala to na szybką komunikację między tymi dwoma organami, usprawnia całą produkcję oraz eliminuje konieczność ponownego programowania mieszalników w węźle betoniarskim. W centrum technologii betonu zaobserwowaliśmy też badania, jakim poddawane są próbki napływające do laboratorium z okolicznych budów. Na zdjęciach odnajdziecie m.in. wanny do pielęgnacji kostek normowych, urządzenia wykorzystywane do oznaczania niektórych parametrów betonu, np. mrozoodporności.
Kolejnym etapem naszych zajęć była wizyta w cementowni. Tam pod przewodnictwem Pani Zuzanny Toporek-Graur oraz Pana Zygmunta Waliłko mieliśmy okazję poznać poszczególne etapy przygotowania klinkieru portlandzkiego, niezbędnego składnika do produkcji cementu. Swoją wizytę rozpoczęliśmy od pomieszczeń magazynowych przeznaczonych na rozdrobnione surowce. W pierwszym etapie produkcji surowiec przywieziony w kilkutonowych blokach jest wstępnie rozdrabniany przy użyciu kruszarek do średnicy maksymalnej wynoszącej 30mm. Następnie surowiec jest transportowany taśmociągiem do młyna kulowego , gdzie następuje rozdrobnienie części skalnych do pożądanych rozmiarów. Tam właśnie skała jest ostatecznie urabiana do postaci „mąki”. Dalej materiał skalny jest homogenizowany w specjalnym silosie, skąd trafia do pieca o temperaturze wewnętrznej bliskiej 2000°C. Po wyprażeniu do bryłek klinkieru portlandzkiego następuje ponowne rozdrobnienie cząstek do wielkości znanym nam z codziennego użytku.
Cały cykl sterowany jest przez technologów w jednym z najciekawszych miejsc w zakładzie. W sterowni odnajdujemy szereg aparatury pomiarowej w poszczególnych cyklach, jak również podgląd live za pomocą kamer m.in. w sercu pieca cementowni. Ciekawym aspektem poruszonym podczas naszej wizyty było zapotrzebowanie na energię do wyprażenia klinkieru. Jak się okazało wszyscy mamy swój wkład w tę produkcję, ponieważ cementownie wykorzystują do tego celu m.in. odpady komunalne (papier, plastik), z zaznaczeniem nieprzekraczalnej wielkości 40 mm. Jako alternatywne źródła energii wykorzystywane są również opony samochodowe. Specjalna sieć filtrów zapobiega przedstawianiu się gazów spalinowych do atmosfery.
Ostatnim punktem wyjazdu do Nowin była wizyta na kopalni odkrywkowej, z której pozyskuje się wspomniany już surowiec do produkcji klinkieru portlandzkiego. Na zdjęciach możecie zaobserwować jak rozległy to jest teren. Nasza wizyta celowo miała przeciwny bieg, tj. od gotowego produktu jakim jest beton, poprzez produkcję cementu, a na koniec wracając do pierwotnego surowca, ponieważ około godziny 13:00 zaplanowane były strzelania na terenie kopalni. W ten sposób pozyskuje się surowiec wykorzystywany w dalszych fazach. Strzelania odbywają się średnio 2 razy w tygodniu, 2 bądź 3 razy dziennie. Materiałem wybuchowym nie jest już dynamit, a materiał syntetyczny, zaś cały proces sterowany jest za pomocą elektozapalników, co wpływa zwiększenie kontrolowania całego procesu. W galerii odnajdziecie również film demonstrujący całe zjawisko.


Muszę Wam przyznać, że pomimo stania w dość znacznej odległości odczuwalne były drgania podłoża wywołane eksplozją. Urobiona w ten sposób skała transportowana jest za pomocą samochodów samowyładowczych ( o ładowności ok.30 ton) do cementowni. Pracownicy dostarczają surowiec przez 5 dni w tygodniu, pracując podczas dwóch ośmiogodzinnych zmian. Na terenie kopalni na grupą czuwali Pan Zenon Sypniowski oraz Pan Rafał Bitnerowski.
Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom Dyckerhoff Sp.z.o.o oraz Panu Michałowi Betlejowi za możliwość uczestniczenia w tych warsztatach polowych. Wiedza zdobyta podczas programu studiów dopełnione zajęciami praktycznymi na długo zapadnie nam w pamięci. Raz jeszcze dziękujemy za poświęcony nam czas.

Zobacz pełną galerię zdjęć:

Nowiny Dyckerhoff 08.04